کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍وری‍س‍ون‌،راب‍رت‌ ت‍ورن‍ت‍ون‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍وری‍س‍ون‌،راب‍رت‌ ت‍ورن‍ت‍ون‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر م‍ش‍ه‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شیمی آلی
موریسون ،رابرت تورنتون ؛  مشهد نشر مشهد   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۵۱۲‬,‭‌م۸‌ش۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک