کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (م‍اج‍د)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رق‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
گ‍ل‍س‍ت‍ان‍ی‌ داری‍ان‍ی‌ ، ن‍ادر
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (م‍اج‍د)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه تخصصی مهندسی برق و الکترونیک
گلستانی داریانی ، نادر ؛  [تهران ] موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد)   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۹‬,‭‌گ۸و۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک