کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍وس‍س‍ه‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌-ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌-ای‍ران‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مقررات تامین اجتماعی برای بیمه شدگان ، کارفرمایان (شیوه های محسباتی و روشهای حسابداری )
تهران موسسه حسابرسی تامین اجتماعی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۴۷۴/۵‬,‭ر۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک