کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍وس‍س‍ه‌ زری‍ن‌ ک‍ار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌
 
پدیدآور:
ادری‍س‌، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ زری‍ن‌ ک‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شیمی تجزیه
ادریس ، محمد ؛  تهران موسسه زرین کار   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۵‬,‭‌ف‍لا۴‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک