کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍وس‍س‍ه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ رادی‍و ک‍اپ‍ی‍ت‍ول‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
لام‍پ‍ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‌
م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
رس‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
ت‍ران‍زی‍س‍ت‍وره‍ا
 
پدیدآور:
م‍وس‍س‍ه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ رادی‍و ک‍اپ‍ی‍ت‍ول‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز الکترونیک مجموعه (CREI) رساناها و عایق سازی آنها
موسسه مهندسی رادیو کاپیتول ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۳۰۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طرح مدار لامپ الکترونی Electron-tubes circuit design
موسسه مهندسی رادیو کاپیتول ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۸۷۱۷‬,‭‌م۹،ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول لامپ الکترونی
موسسه مهندسی رادیو کاپیتول ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۱‬,‭۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بایاس و پایداری ترانزیستور
موسسه مهندسی رادیو کاپیتول ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۱‬,‭۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل گرهی مدار :مجموعه CREI ، خودآموز الکترونیک ۲۷
موسسه مهندسی رادیو کاپیتول ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۷‬,‭‌م۸‌ت۳‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک