کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ چ‍ن‍د زب‍ان‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ چ‍ن‍د زب‍ان‍ه‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
ت‍لاش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ لغات مهندسی مکانیک :مصور -پنج زبانه انگلیسی ، آلمانی - فرانسه ، روسی ، فارسی
تبریز تلاش   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۹‬,‭‌ف۴‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک