کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ی‍رزاب‍گ‍ی‍ان‌ ، ژ .م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -روس‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ی‍رزاب‍گ‍ی‍ان‌ ، ژ .م‌
 
ناشر:
اداره‌ ن‍ش‍ری‍ات‌ زب‍ان‌ روس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ پلیتکنیک روسی بفارسی :تقریبا ۵۰۰۰۰ اصطلاحات
میرزابگیان ، ژ ؛  مسکو اداره نشریات زبان روسی   ، ۱۹۸۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۹‬,‭‌م۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک