کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ی‍ره‍ادی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ای‌ ژن‍رات‍ور
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ح‍ف‍اظت‌
 
پدیدآور:
م‍ی‍ره‍ادی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
م‍وم‍ن‌، اب‍راه‍ی‍م‌
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر]
ت‍وان‍ی‍ر، م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش ماموریت پستهای روتین ترانسفورماتور ژنراتور واحد دو نیروگاه حرارتی شهید رجائی
میرهادی ، علیرضا ؛  [تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۶۷]
شماره راهنما: گ‌-۴۲۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
محاسبات سیستمهای حفاظت و تغذیه داخلی پست ۴۰۰ کیلوولت شهید رجائی
مومن ، ابراهیم ؛  تهران توانیر، مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: گ‌-۳۱۶۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک