کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ی‍ن‍ت‍زب‍رگ‌، ه‍ن‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ازم‍ان‌
م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
م‍ی‍ن‍ت‍زب‍رگ‌ ، ه‍ن‍ری‌
م‍ی‍ن‍ت‍زب‍رگ‌، ه‍ن‍ری‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ه‍رب‍ان‌ ن‍ش‍ر
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سازماندهی :پنج الگوی کارساز
مینتزبرگ ، هنری ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۴‬,‭‌م۹‌س۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت ؟ آن چیزی نیست که شما فکر می کنید
مینتزبرگ ، هنری ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌م۹۶‌م۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک