کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ی‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ورد(ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ی‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ورد(ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ورد ۲۰۰۰( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
 
پدیدآور:
روس‍اک‍وف‌، س‍ی‍ل‍وی‍ا
ک‍روم‍ل‍ی‍ش‌،ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‌
اس‍ت‍ی‍ل‌، ه‍ای‍دی‌
 
ناشر:
آذرخ‍ش‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ن‍ور
ب‍ن‍ف‍ش‍ه‌
ش‍ای‍گ‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی Word 97
کروملیش ،کریستین ؛  تهران آذرخش   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۵۵‬,‭‌ک۴‌ک۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ord 7.0Wتحت ویندوز۹۵
روساکوف ، سیلویا ؛  تهران نور   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۵۵‬,‭ر۹‌ت۳‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [ Word 2000 ورد۲۰۰۰]
استیل ، هایدی ؛  تهران شایگان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۵۵‬,‭و۳۵،‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای واژه پردازWord 6
تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۵۵‬,‭و۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کاربران Microsoft Word 6.0 فارسی
تهران بنفشه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۵۵‬,‭‌م۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک