کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍اق‍وس‌: م‍ی‍رزای‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
وب‌ -- س‍ای‍ت‌ه‍ا -- ت‍وس‍ع‍ه‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ان‍ت‍ی‍ل‌ ۸۰۵۱ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
راب‍طه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌س‍ازی‌ ک‍ارب‍ردی‌
 
پدیدآور:
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، پ‍ژم‍ان‌
م‍ی‍چ‍ل‌، اس‍ک‍ات‌
م‍ک‍ن‍زی‌، اس‍ک‍ات‌
Mackenzie, Iscott
 
ناشر:
ن‍اق‍وس‌: م‍ی‍رزای‍ی‌
ن‍اق‍وس‌، م‍ی‍رزای‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
لوح فشرده فارسی
 
 
میکروکنترلر[ 8051 هشت هزار و پنجاه و یک ( ]میکروکنترلرهای خانواده Atmel, Intel, MCS - 51 چهل و بیست پایه )
تهران ناقوس : میرزایی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: 182 I
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی در ویندوز با استفاده از توابع [APIای .پی .آی ]
حسینی ، پژمان ؛  تهران ناقوس : میرزایی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭ر۲‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
میکروکنترلر[ 8051 هشت هزار و پنجاه و یک ( ]میکروکنترلرهای خانواده Atmel, Intel, MCS - 51 چهل و بیست پایه )
مکنزی ، اسکات ؛  تهران ناقوس : میرزایی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸‬,‭‌ف‍لا۹‌م۷‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی Asp 3.O در ۲۱ روز
میچل ، اسکات ؛  تهران ناقوس ، میرزایی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸۵‬,‭و۲‌م۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک