کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ن‍ج‍اران‌ طوس‍ی‌، م‍ح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ح‍رارت‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍ج‍اران‌ طوس‍ی‌، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ طوس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
جوشکاری و عملیات حرارتی
نجاران طوسی ، محمد ؛  [بی جا] نیروگاه حرارتی طوس   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۳۵۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک