کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر آذرب‍ای‍ج‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍طع‍ات‌ م‍اش‍ی‍ن‌
 
پدیدآور:
رول‍وف‌، ه‍رم‍ان‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر آذرب‍ای‍ج‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شناخت و طراحی اجزاء مکانیکی ماشین
رولوف ، هرمان ؛  تبریز نشر آذربایجان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۴۳‬,‭ر۹،‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک