کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر م‍رک‍ز ،ک‍ت‍اب‌ م‍اد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ - آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ - ژاپ‍ن‌
ره‍ب‍ری‌
 
پدیدآور:
ه‍رش‌، س‍ی‍م‍ور
م‍ن‍ی‍ن‍گ‌، م‍ری‍ل‍ی‍ن‌
ای‍ش‍ی‍ک‍اوا، ک‍ورو
 
ناشر:
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز ،ک‍ت‍اب‌ م‍اد
ک‍ت‍اب‌ م‍اد (واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ن‍ش‍ر م‍رک‍ز)
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز، ک‍ت‍اب‌ م‍اد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
زنان ،مدیریت و رهبری :مهارتهای رهبری سازمانی برای زنان
منینگ ، مریلین ؛  تهران نشر مرکز ،کتاب ماد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷/۷‬,‭‌م۸ز۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز برنامه نویسی بیسیک
هرش ، سیمور ؛  تهران کتاب ماد (وابسته به نشر مرکز)   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۳‬,‭‌ب۹‌ه۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کنترل کیفیت فراگیر شیوه ی ژاپنی
ایشیکاوا، کورو ؛  تهران نشر مرکز، کتاب ماد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌ف‍لا۹،‌ک۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک