کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ن‍ص‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ دی‍ن‍ان‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۳
ن‍ب‍وت‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ق‍رآن‍ی‌
ان‍س‍ان‌( ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
 
پدیدآور:
ن‍ص‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سیمای انسان کامل از دیدگاه مکاتب
نصری ، عبدالله ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دانشگاه علامه طباطبائی )   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭B‬,‭۸۲۸/۵‬,‭‌ن۶‌س۹‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی رسالت انبیاء در قرآن
نصری ، عبدالله ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی ، واحد فوق برنامه   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۲۰‬,‭‌ن۶‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آینه های فیلسوف
نصری ، عبدالله ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭B‬,‭۱۳۰۱‬,‭‌ن۶آ۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک