کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ن‍ق‍اب‍ی‍ان‌، ع‍ب‍اس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دل‌ ف‍رای‍ن‍دی‌
 
پدیدآور:
ن‍ق‍اب‍ی‍ان‌، ع‍ب‍اس‌
 
ناشر:
ت‍وان‍ی‍ر. دف‍ت‍ر ف‍ن‌ آوری‌ اطلاع‍ات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پروژه تدوین استانداردهای توسعه سیستمهای اطلاعاتی
نقابیان ، عباس ؛  تهران توانیر. دفتر فن آوری اطلاعات   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: گ‌-۷/۲۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک