کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ن‍ورت‍روپ‌، ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زن‍ان‌ -- ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا -- ب‍ه‌زب‍ان‌ س‍اده‌
زن‍ان‌ -- ب‍ه‍داش‍ت‌
 
پدیدآور:
ن‍ورت‍روپ‌، ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ن‍ق‍ش‌ و ن‍گ‍ار
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جسم زن ، جان زن
نورتروپ ، کریستین ؛  تهران نقش و نگار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RG‬,‭۱۲۱‬,‭‌ن۹‌ج۵‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دختران نوجوان
نورتروپ ، کریستین ؛  تهران فلسفه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۷۸‬,‭‌ن۹د۳‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک