کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ن‍ورت‍ون‌ ، پ‍ی‍ت‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اک‍س‍س‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ۲۰۰۰( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
آف‍ی‍س‌ ۲۰۰۰ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
اک‍س‍س‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌۹۷
اس‍م‍ب‍ل‍ر
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ری‍ز - ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر -دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ آم‍ات‍وری‌
 
پدیدآور:
ن‍ورت‍ون‌ ، پ‍ی‍ت‍ر
ن‍ورت‍ون‌، پ‍ی‍ت‍ر
 
ناشر:
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ وص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ن‍اق‍وس‌
ش‍ای‍گ‍ان‌
ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سیستم عامل MS-DOS برای پرسنال کامپیوترها
نورتون ، پیتر ؛  تهران دانشگاه علم وصنعت ایران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۶‬,‭‌ن۹ر۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی Assembly برای کامپیوترهای شخصی آی بی ام
نورتون ، پیتر ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۳‬,‭‌ف‍لا۵‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پیتر نورتون برای برنامه نویسی [ Access 2000 اکسس ۲۰۰۰]
نورتون ، پیتر ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ب۲‌ن۸۳‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پیتر نورتن برای برنامه نویسی [ Access 97 اکسس ۹۷]
نورتون ، پیتر ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌ن۸۵‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع برنامه نویسی اکسس ۹۷
نورتون ، پیتر ؛  [تهران ] بهینه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌ن۸۵‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پیتر نورتون برای ارتقا و نگهداری کامپیوترهای شخصی A+
نورتون ، پیتر ؛  تهران موسسه فرهنگی و هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۷/۵‬,‭‌ن۸ر۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع پیتر نورتون برای استفاده از[ Office 2000 آفیس ۲۰۰۰]
نورتون ، پیتر ؛  تهران شایگان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭آ۷۵‌ن۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک