کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ن‍وری‍س‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ازه‌
 
پدیدآور:
ن‍وری‍س‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مباحث بنیادی تحلیل سازه ها
نوریس ؛  مشهد انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۳۳‬,‭‌ن۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک