کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍وی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ری‍ان‌ س‍ی‍ال‌ گ‍ران‍رو
م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ ری‍اض‍ی‌
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌
دی‍وان‌ ش‍ه‍ری‍ار
ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ و ان‍ت‍گ‍رال‌
۱۰۱ک‍ت‍اب‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ ب‍ه‍م‍راه‌ ل‍غ‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ ف‍ع‍ال‌
ح‍س‍اب‌
آم‍وزش‌ereimerp
دی‍وان‌ پ‍روی‍ن‌ اع‍ت‍ص‍ام‍ی‌
ب‍رق‌ --س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا -- ن‍وآوری‌
دم‍وه‍ای‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‍ی‌
آم‍وزش‌ ق‍دم‌ ب‍ه‌ ق‍دم‌3D Studio Max
ک‍رل‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ذی‍ر
آم‍وزش‌0.9
ش‍ام‍ل‌۱۰۱ ک‍ت‍اب‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
پ‍ارس‍ی‍ک‍ا ۸۰ دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ ع‍م‍وم‍ی‌
آم‍وزش‌
 
پدیدآور:
وای‍ت‌، ف‍ران‍ک‌
م‍ارس‍دن‌ ، ج‍رال‍د ای‌
اس‍ت‍وف‍ی‍س‌ ، ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ان‌، ۱۹۴۷-
م‍روج‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۵۸-
اس‍ت‍ی‍ل‌، دان‍ی‍ل‌
ل‍ی‍ت‌ه‍ول‍د، ل‍وی‍ی‌
 
ناشر:
ف‍ک‍ر خ‍لاق‌ (ن‍وی‍ن‌)
ن‍وی‍ن‌
ع‍ل‍م‌ ن‍وی‍ن‌
ف‍ک‍ر خ‍لاق‌ ن‍وی‍ن‌
ن‍دا ن‍وی‍ن‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ان‍ه‌ ن‍وی‍ن‌ ارت‍ب‍اطات‌
م‍ؤس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ ن‍وی‍ن‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌- پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ن‍وی‍ن‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ ن‍وی‍ن‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ن‍وی‍ن‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌-پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ن‍وی‍ن‌
ن‍دای‌ ن‍وی‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
حساب برداری
مارسدن ، جرالد ای ؛  تهران مؤسسه نشر علوم نوین   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۳۹‬,‭‌م۲‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پالومینو
استیل ، دانیل ؛  تهران نوین   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PS‬,‭۳۵۵۲‬,‭‌س۲۶‌پ۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسی تحلیلی
لیت هولد، لویی ؛  تهران موسسه نشر علوم نوین   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ل۹،‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
لوح فشرده فارسی
 
 
۱۰۱کتاب کامپیوتری بهمراه لغتنامه فارسی فعال
شرکت مهندسی -پژوهشی نوین   ،
شماره راهنما: 23 C
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
لوح فشرده فارسی
 
 
پارسیکا ۸۰ دایره المعارف عمومی
شرکت مهندسی - پژوهشی نوین   ،
شماره راهنما: 52 C
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
لوح فشرده فارسی
 
 
شامل ۱۲۰کتاب کامپیوتری
شرکت مهندسی - پژوهشی نوین   ،
شماره راهنما: 53 C
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
لوح فشرده فارسی
 
 
دیوان شهریار
نوین   ،
شماره راهنما: 93 C
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
لوح فشرده فارسی
 
 
دیوان پروین اعتصامی
نوین   ،
شماره راهنما: 95 C
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش قدم به قدم 3D Studio Max
شرکت مهندسی پژوهشی نوین   ،
شماره راهنما: 38 I
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
لوح فشرده فارسی
 
 
کاملترین آموزش اتوکد - مهندسی بر اساس نقشه کشی ساختمان - به همراه نرم افزار
تهران ندای نوین   ،
شماره راهنما: 124 C
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راه سوم ( مدلی جدید برای تجدید ساختار در صنعت برق )
استوفیس ، کریستیان ، ۱۹۴۷- ؛  یزد علم نوین   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۶‬,‭‌ف‍لا۴۶ر۳‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
میکروکنترلرهای [ PIC پی . آی .سی :.]سخت افزار نرم افزار
مروج ، حسن ، ۱۳۵۸- ؛  تهران فکر خلاق (نوین )   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹‌م۳۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
لوح فشرده فارسی
 
 
کاملترین آموزش swish
تهران ندای نوین   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: 168 C
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بانک اطلاعات انفورماتیک
تهران موسسه فرهنگی رسانه نوین ارتباطات   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌ک۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش MATLAB از مقدماتی تا پیشرفته LETS LEARN ENGINEERING - + به همراه نرم افزارMATLAB 6.5.1
تهران ندا نوین   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: 216 C
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک سیالات پیشرفته
وایت ، فرانک ؛  تهران فکر خلاق نوین   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۹۲۹‬,‭و۲‌م۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش visual foxpro 9.0
تهران ندای نوین   ، ۸۵
شماره راهنما: 285 C
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش کامل همراه با نصب نرم افزارPREMIERE PRO 2
تهران ندای نوین   ، ۸۵
شماره راهنما: 286 C
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش کامل نصب و راه اندازی سخت افزار و نرم افزار
تهران ندای نوین   ، ۸۵
شماره راهنما: 287 C
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
لوح فشرده فارسی
 
 
کاملترین آموزش طراحی و کار با corel x3 به همراه نرم افزار
تهران ندای نوین   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: 236 I
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3