کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍رق‌ - ت‍ب‍ری‍ز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍رق‌ - ت‍ب‍ری‍ز
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍رق‌ -ت‍ب‍ری‍ز
 
پدیدآور:
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .ت‍وان‍ی‍ر
ق‍ره‌ آغ‍اج‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو، ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
ت‍وان‍ی‍ر
ت‍وان‍ی‍ر. دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌ ت‍ول‍ی‍د. گ‍روه‌ ش‍ی‍م‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
گزارش مختصری از واحدهای نیروگاه جدید تبریز
ایران .وزارت نیرو .توانیر ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۱۹۱‬,‭‌ف‍لا۹،‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شانزدهمین گردهمایی روسای قسمت شیمی نیروگاههای توانیر
شرکت سهامی تولید وانتقال نیروی برق ایران (توانیر).دفتر فنی بهره برداری تولید ؛  تهران توانیر. دفتر فنی تولید. گروه شیمی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: گ‌-۸۵۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی آلودگی هوای ناشی از نیروگاه تبریز
مرکز تحقیقات نیرو ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۶۹۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
راه اندازی و بهره برداری نیروگاه حرارتی برق تبریز
قره آغاجی ، حسین ؛  وزارت نیرو، شرکت توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۳۰۵۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک