کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍رق‌ - ف‍ارس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ف‍ارس‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍رق‌ - ف‍ارس‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ س‍ی‍ک‍ل‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ ف‍ارس‌
ب‍وش‍ه‍ر
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ۴x۲۵۰ م‍گ‍اوات‍ی‌ ن‍ی‍ش‍اب‍ور
 
پدیدآور:
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .ت‍وان‍ی‍ر
ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌ ، ح‍م‍ی‍د
 
ناشر:
ت‍وان‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر. دف‍ت‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌
س‍رای‌ اه‍ل‌ ق‍ل‍م‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ش‍ان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
گزارش بررسی امکانات احداث نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی در استان فارس
ایران .وزارت نیرو .توانیر ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۱۹۱‬,‭‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نیروگاه ۴۲۰۰ مگاواتی نیشابور
شرکت مشانیر ؛  تهران شرکت مشانیر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: گ‌-۲۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نیروگاه ۴x۲۵۰ مگاواتی نیشابور
شرکت مشانیر ؛  تهران شرکت مشانیر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: گ‌-۲۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی وضعیت ولتاژ ناحیه بوشهر بدون نیروگاه گازی بوشهر
سازمان مدیریت تولید وانتقال نیروی برق ایران ( توانیر ).معاونت برنامه ریزی ؛  تهران شرکت توانیر. دفتر برنامه ریزی شبکه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۲۶۹۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تجربیات بهره برداری
حقیقت ، حمید ؛  شیراز سرای اهل قلم   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۰۱‬,‭‌ح۷‌ت۳‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک