کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ن‍ی‍ک‍ن‍ام‌، طاه‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ول‍ی‍دات‌ پ‍راک‍ن‍ده‌
ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ م‍ورچ‍گ‍ان‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌
ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌
خ‍دم‍ات‌ ج‍ان‍ب‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍ی‍ک‍ن‍ام‌، طاه‍ر
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
مقاله فارسی
 
 
مدیریت بهینه توان راکتیو در شبکه های توزیع با در نظر گرفتن اثر تولیدات پراکنده
نیکنام ، طاهر ؛  ۱۳۸۳
شماره راهنما: م‌-۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
مقاله فارسی
 
 
اثر تولیدات پراکنده بر پخش بار سه فاز نا متقارن در سیستمهای توزیع برق
نیکنام ، طاهر ؛  ۱۳۸۱
شماره راهنما: م‌-۱۲۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
مقاله فارسی
 
 
خدمات جانبی در سیستمهای تجدید ساختار شده
نیکنام ، طاهر ؛  ۱۳۸۲
شماره راهنما: م‌-۱۹۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
مقاله فارسی
 
 
بهینه سازی با استفاده از روش مورچگان
نیکنام ، طاهر ؛  ۱۳۸۱
شماره راهنما: م‌-۲۴۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مدیریت بهینه بهره برداری روزانه از شبکه های توزیع با در نظر گرفتن اثر تولیدات پراکنده
نیکنام ، طاهر ؛  ۱۳۸۶
شماره راهنما: گ‌-۳۹۰۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک