کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ه‍ارت‌،دی‍وی‍س‌ گ‍ای‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ی‍ک‍روس‍اف‍ت‌ آف‍ی‍س‌(ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
 
پدیدآور:
ه‍ارت‌،دی‍وی‍س‌ گ‍ای‌
 
ناشر:
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍رع‍ل‍وم‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی Office 97
هارت ،دیویس گای ؛  تهران کانون نشرعلوم   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌م۹‌ه۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک