کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ه‍ول‍م‍ن‌، ج‍ک‌ ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍رم‍ا - ان‍ت‍ق‍ال‌
 
پدیدآور:
ه‍ول‍م‍ن‌، ج‍ک‌ ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
 
ناشر:
ف‍ری‍د
ح‍س‍ن‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌ ت‍اج‍ور
م‍ی‍ق‍ات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
انتقال حرارت :سیستم SI
هولمن ، جک فیلیپ ؛  مشهد فرید   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۲۰‬,‭‌ه۹‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
انتقال حرارت هولمن ، ویرایش متریک SI
هولمن ، جک فیلیپ ؛  مشهد حسن حقیقی تاجور   ، ?۱۳
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۲۰‬,‭‌ه۹‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
انتقال حرارت
هولمن ، جک فیلیپ ؛  تهران میقات   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۲۰‬,‭‌ه۹،‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک