کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ه‍ی‌، ل‍وئ‍ی‍ز،
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زن‍ان‌ -- روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
زن‍ان‌ -- روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
زن‍ان‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ه‍ی‌، ل‍وئ‍ی‍ز،
ه‍ی‌، ل‍وئ‍ی‍ز ال‌.
 
ناشر:
س‍پ‍ی‍د : اب‍وع‍طا
ن‍ق‍ش‌ و ن‍گ‍ار
س‍پ‍ی‍د،اب‍وع‍طا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قدرت یک زن
هی ، لوئیز، ؛  تهران نقش و نگار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۱۲۰۶‬,‭‌ه۹‌ق۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بانوی قدرتمند
هی ، لوئیز ال . ؛  تهران سپید،ابوعطا   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۱۲۰۶‬,‭‍ه۹ز۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بانوی قدرتمند
هی ، لوئیز ال . ؛  تهران سپید : ابوعطا   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۱۲۰۶‬,‭‍ه۹ز۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک