کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ه‍ی‍درول‍ی‍ک‌ - م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍ی‍درول‍ی‍ک‌ - م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌
ه‍وای‌ ف‍ش‍رده‌ -- م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌
م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌ ه‍ی‍درول‍ی‍ک‌ -- طراح‍ی‌
 
پدیدآور:
ج‍ن‍اب‍ی‌ ش‍ری‍ف‍ی‌، ف‍رخ‌
واس‍ان‍دان‍ی‌
پ‍ی‍ن‍چ‍ز،م‍ای‍ک‍ل‌ج‌
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌، دف‍ت‍ر گ‍س‍ت‍رش‌ ت‍ول‍ی‍د ع‍ل‍م‌
ای‍ران‌ ارش‍اد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مبانی هیدرولیک و اجزای آن
جنابی شریفی ، فرخ ؛  تهران ایران ارشاد   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۸۴۰‬,‭‌ج۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تئوری و طراحی ماشین های آبی ( هیدرولیکی )
واساندانی ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی اصفهان ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۸۴۰‬,‭و۲‌ت۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول طراحی دستگاههای بادی
پینچز،مایکل ج ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، معاونت پژوهشی ، دفتر گسترش تولید علم   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۹۵۰‬,‭‌ک۸‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک