کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : وارس‍ت‍ه‌، م‍ه‍دی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ت‍ن‌
س‍ق‍ف‍ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
وارس‍ت‍ه‌، م‍ه‍دی‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ان‍دی‍ش‍م‍ن‍د
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بتن مسلح محاسبات مستقیم و سریع بتن مساح بر اساس آئین نامه 318-77) ACI)
وارسته ، مهدی ؛  تهران انتشارات اندیشمند   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۳۹‬,‭و۲‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سوله ، سقفهای قوسی فلزی و ساختمانهای صنعتی
وارسته ، مهدی ؛  تهران جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۴۳۱‬,‭و۲‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک