کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : وال‍دی‍ن‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍وج‍وان‍ان‌
وال‍دی‍ن‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌
ن‍وج‍وان‍ان‌ -- رواب‍ط خ‍ان‍وادگ‍ی‌
 
پدیدآور:
راب‌، ج‍ی‍ن‌
چ‍پ‍م‍ن‌، گ‍ری‌ دی‌.
گ‍ی‍ن‍ات‌، ه‍ای‍م‌
 
ناشر:
ن‍ق‍ش‌ و ن‍گ‍ار
وی‍دا
دای‍ره‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی بلوغ
گینات ، هایم ؛  تهران دایره   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۹۶‬,‭‌گ۹‌م۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
رفتار با نوجوانان
راب ، جین ؛  تهران نقش و نگار   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۹۹/۱۵‬,‭ر۲ر۷‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
۵زبان عشق نوجوانان
چپمن ، گری دی . ؛  تهران ویدا   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۹۶‬,‭‌چ۲‌پ۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک