کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : وزارت‌ ن‍ی‍رو .ام‍ور ب‍رق‌ .دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌ ب‍رق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
BOFخ‍ری‍د ک‍الا
 
پدیدآور:
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو. ام‍ور ب‍رق‌. دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌ ب‍رق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تیپ قرارداد فوب ( متن فارسی و انگلیسی )
وزارت نیرو .امور برق .دفتر فنی برق ؛  تهران وزارت نیرو. امور برق . دفتر فنی برق   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: گ‌-۶۷۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک