کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : وزارت‌ ن‍ی‍رو .ت‍وان‍ی‍ر .دف‍ت‍ر م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ا
ت‍وان‍ی‍ر
 
پدیدآور:
ع‍اب‍دی‍ن‍ی‌ ب‍ق‍ا، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
ت‍وان‍ی‍ر
وزارت‌ ن‍ی‍رو، ش‍زک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر، م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مطالعات فنی و آماری شرکت توانیر
وزارت نیرو .توانیر .دفتر مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: گ‌-۶۴۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
راهنمای عمومی نصب و راه اندازی ترانسفورماتورهای قدرت روغنی
عابدینی بقا، محمد ؛  تهران وزارت نیرو، شزکت توانیر، مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۲۹۹۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک