کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : وزارت‌ ن‍ی‍رو .م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ب‍رق‌ . س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د و ان‍ت‍ق‍ال‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌ ای‍ران‌ ( ت‍وان‍ی‍ر)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍ص‍وص‍ی‌ س‍ازی‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خصوصی سازی و جنبه های گوناگون سرمایه گذاری خارجی در صنعت برق
وزارت نیرو .معاونت امور برق . سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران ( توانیر) ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۲۵۷۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک