کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : وزارت‌ ن‍ی‍رو-ت‍وان‍ی‍ر، م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
س‍ازم‍ان‌ ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بخشنامه ها، مقررات و دستورالعملها در زمینه فعالیتهای بازرگانی در صنعت برق سه ماهه چهارم سال ۷۹
وزارت نیرو-توانیر، معاونت بازرگانی و بررسیهای اقتصادی ؛  تهران سازمان توانیر   ، بی تا
شماره راهنما: گ‌-۱۵۷۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بخشنامه ها، مقررات و دستور العملها در زمینه فعالیتهای بازرگانی در صنعت برق سه ماهه اول سال ۸۰
وزارت نیرو.توانیر.معاونت بازرگانی و بررسیهای اقتصادی ؛  تهران , تهران وزارت نیرو , وزارت نیرو   ، ۱۳۸۰ , ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۱۶۲۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک