کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : وف‍ائ‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍ود
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ده‍ا
س‍ن‍گ‍ه‍ا
 
پدیدآور:
وف‍ائ‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍ود
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ی‍زد
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سدهای خاکی وپاره سنگی
وفائیان ، محمود ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۵۴۰‬,‭و۷‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک سنگ
وفائیان ، محمود ؛  یزد دانشگاه یزد   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۴۳۱‬,‭و۷‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک