کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ون‌ دی‌ پ‍ن‌، ک‍رن‍ل‍ی‍ز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
 
پدیدآور:
ون‌ دی‌ پ‍ن‌، ک‍رن‍ل‍ی‍ز
 
ناشر:
آذرخ‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد مهندسی به کمک اکسل
ون دی پن ، کرنلیز ؛  تهران آذرخش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌ف‍لا۷‌پ۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک