کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : وی‍در،س‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍وان‍ت‍وم‌
 
پدیدآور:
وی‍در،س‍ل‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نظریه کوانتومی
ویدر،سل ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۴‬,‭و۹‌م۲‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک