کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : وی‍روس‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
وی‍روس‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
آم‍وزش‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا وی‍روس‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
 
پدیدآور:
ف‍راه‍ان‍ی‌، ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر
ب‍ورگ‍ر ، رال‍ف‌
 
ناشر:
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
ه‍ادی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ش‍ه‍ی‍دب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
م‍ؤس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ن‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ویروسهای کامپیوتری
فراهانی ، جهانگیر ؛  تهران جهاد دانشگاهی شهیدبهشتی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۶‬,‭‌ف۴و۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ویروسهای کامپیوتری بیماری تکنولوژی
بورگر ، رالف ؛  تهران مؤسسه تحقیقاتی و انتشاراتی نور   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۶‬,‭‌ب۹و۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ویروسهای کامپیوتری بیماری تکنولوژی
تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۶‬,‭و۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش مبارزه با ویروسهای کامپیوتری
هادی سیستم   ،
شماره راهنما: 70 I
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک