کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ -- م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ب‍ی‍س‍ی‍ک‌(زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
 
پدیدآور:
ک‍رل‍ن‍د، م‍ت‍ی‍و
اس‍م‍ی‍ت‌، ک‍رت‍ی‍س‌
ف‍اک‍س‍ل‌، ج‍ی‍م‍ز
دت‍ی‍ل‌، ه‍اروی‌، ۱۹۴۵ - م‌
ق‍ائ‍م‌م‍ق‍ام‍ی‌، ف‍ری‍ب‍رز
م‍ق‍دس‍ی‌، ک‍ورش‌
ب‍اق‍ری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌، ک‍ی‍ت‌
ل‍ی‍ب‍رت‍ی‌، ج‍س‍ی‌
زارع‌ پ‍ور،ع‍ل‍ی‍رض‍ا
 
ناشر:
دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
ش‍رک‍ت‌ غ‍زال‌ ج‍وان‌
س‍ی‍ن‍ا ت‍ص‍وی‍ر
ان‍س‍ت‍ی‍ت‍وای‍زای‍ران‌
ن‍اق‍وس‌
س‍ائ‍س‍ی‌، ک‍ت‍اب‌ غ‍زال‌
ن‍ص‌
پ‍ژوه‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش فنی و حرفه ای [Visual Basic ویژوال بیسیک ]
باقری ، علیرضا ؛  تهران پژوهش   ، ۱۳۷۷-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۹‌ب۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ویژوال بیسیک ۵/۰ : مباحثی در برنامه نویسی پیشرفته
زارع پور،علیرضا ؛  تهران نص   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭و۹۵ز۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی پایگاه داده با ویژوال بیسیک ۶ در ۲۱ روز
اسمیت ، کرتیس ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۹‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی Visual Basic 6 پیشرفته [ ویژوال بیسیک ۶ پیشرفته ]
کرلند، متیو ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۹‌ک۳۷‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آموزش زبان برنامه نویسی [ Visual basic 6 ویژوال بیسیک ۶]
قائم مقامی ، فریبرز ؛  تهران انستیتوایزایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭و۹‌ق۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
B.NETVبرای توسعه گران
فرانکلین ، کیت ؛  تهران سائسی ، کتاب غزال   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۹‌ف۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [Visual Basic. Net ویژوال بیسیک .نت ]
فاکسل ، جیمز ؛  تهران سینا تصویر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۹‌ف۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل برنامه نویسی Visual Basic 2005
لیبرتی ، جسی ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭و۹‌ل۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل برنامه نویسی =[ Visual Basic. NET ویژوال بیسیک .نت ]
دتیل ، هاروی ، ۱۹۴۵ - م ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۸۳-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭و۹د۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مرجع برنامه نویسان Visual Basic برای استفاده از توابع Crystal Report, API وSQL DMO
مقدسی ، کورش ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭و۹‌م۷‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز[ sams سامس ]ویژوال بیسیک ۲۰۰۵ در ۲۴ ساعت
فاکسل ، جیمز ؛  تهران شرکت غزال جوان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۹‌ف۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک