کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : پ‍ارس‍اپ‍ژوه‌ ، داود
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
چ‍وب‌
چ‍وب‌ - ای‍ران‌ - اطل‍س‍ه‍ا
 
پدیدآور:
پ‍ارس‍اپ‍ژوه‌، داود
پ‍ارس‍اپ‍ژوه‌ ، داود
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍رک‍ز دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی چوب
پارساپژوه ، داود ؛  تهران مرکز دانشگاهی تهران   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۸۲۰‬,‭‌پ۲‌ت۸‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اطلس چوب های شمال ایران :تشریح و تشخیص میکروسکوپی گونه های مهم
پارساپژوه ، داود ؛  تهران موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭SD‬,‭۵۱۹‬,‭‌پ۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک