کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : پ‍ارس‍ا م‍ق‍دم‌، م‍ح‍س‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ گ‍رم‍ا و ب‍رق‌ ن‍ی‍رو
ان‍رژی‌ خ‍ورش‍ی‍دی‌
 
پدیدآور:
پ‍ارس‍ا م‍ق‍دم‌، م‍ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍ره‌وری‌ ان‍رژی‌ ای‍ران‌، ش‍رک‍ت‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د، ان‍ت‍ق‍ال‌ و ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌ ای‍ران‌(ت‍وان‍ی‍ر)
م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ م‍ش‍اور م‍ع‍م‍ار وش‍ه‍رس‍از
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کاربرد سیستمهای فتوولتائیک از میلی وات تا مگاوات ( شهر سالم )
پارسا مقدم ، محسن ؛  تهران مهندسین مشاور معمار وشهرساز   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۸۶۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فناوری ها،اصول طراحی و بهره برداری از سامانه های تولید همزمان برق و گرما ( CHP ) راهنمای مولدهای مقیاس کوچک
پارسا مقدم ، محسن ؛  تهران سازمان بهره وری انرژی ایران ، شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۴۱‬,‭‌پ۲‌ف۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک