کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : پ‍ازن‍ده‌، ح‍س‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌ - اث‍رات‌ ب‍رق‌
 
پدیدآور:
پ‍ازن‍ده‌، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
الکتروشیمی برای مهندسین
پازنده ، حسین ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۱۱۵‬,‭‌پ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک