کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : پ‍اس‍ک‍و، ک‌ .ج‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رق‌-م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
 
پدیدآور:
پ‍اس‍ک‍و، ک‌ .ج‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خواص مواد در مهندسی برق
پاسکو، ک .ج ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۳‬,‭‌پ۲‌خ۹‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک