کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : پ‍رل‍م‍ان‌ ، ام‍وف‌ ای‍زی‍دوروی‍چ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ی‍زی‍ک‌ - ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
 
پدیدآور:
پ‍رل‍م‍ان‌ ، ام‍وف‌ ای‍زی‍دوروی‍چ‌
 
ناشر:
م‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک برای سرگرمی
پرلمان ، اموف ایزیدورویچ ؛  مسکو میر   ، ؟۱۳
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۵‬,‭‌پ۴‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک