کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : پ‍ره‍ام‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ت‍ن‌
اس‍ت‍ات‍ی‍ک‌
زب‍ان‌ ان‍ل‍گ‍ی‍س‍ی‌ - ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌ ب‍رای‌ خ‍ارج‍ی‍ان‌ -ف‍ارس‍ی‌
ص‍ن‍ع‍ت‌ - م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‍ه‍ا - ن‍رم‌اف‍زار
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ رق‍م‍ی‌ - طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
 
پدیدآور:
ب‍راون‌، چ‍ارل‍ز
ن‍وی‍ل‌
م‍ری‍ام‌، ج‍ی‌ .ال‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ پ‍ره‍ام‌
پ‍ره‍ام‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ایستایی ( استاتیک )
مریام ، جی .ال ؛  تهران پرهام   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌م۴‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدار منطقی
تهران پرهام   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸۳‬,‭‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کنترل پروژه Harvard project manager 3.0 : مخصوص رشته های مهندسی صنایع ، ساختمان ، کغیریت و همچنین کلیه مدیران اجرایی پروژه های اقتصادی و تمام علاقه مندان به کاربردهای کامپیوتر
تهران انتشارات پرهام   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭ر۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی بتن
نویل ؛  تهران انتشارات پرهام   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۳۹‬,‭‌ن۹‌ت۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
انگلیس فور کامپیوتر ساینس English for computer science راهنمای کامل (مفقودی )
براون ، چارلز ؛  تهران پرهام   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۳۰‬,‭ر۲‌ب۳۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک