کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : پ‍ری‌، گ‍رگ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
وی‍ن‍دوز ای‍ک‍س‌ پ‍ی‌
وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌(زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
آف‍ی‍س‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
وی‍ن‍دوز( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
 
پدیدآور:
پ‍ری‌، گ‍رگ‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‌ وص‍ن‍ع‍ت‌
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
آذی‍ن‌ رای‍ان‍ه‌
ن‍اق‍وس‌
س‍ائ‍س‍ی‌، ک‍ت‍اب‌ غ‍زال‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [ Visual Basic 6.0 ویژوال بیسیک ۶]
پری ، گرگ ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭و۹‌پ۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [Office 2000 آفیس ۲۰۰۰]
پری ، گرگ ؛  تهران آذین رایانه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌م۲‌پ۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
خودآموزجامع ویندوز ۹۵ در ۲۴ ساعت
پری ، گرگ ؛  تهران انتشارات علم وصنعت   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭و۹۵‌پ۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [ Visual Basic 6.0 ویژوال بیسیک ۶/۰]
پری ، گرگ ؛  تهران آذین رایانه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭و۹‌پ۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [ Office XP آفیس ایکس پی ]
پری ، گرگ ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸۴‬,‭آ۷،‌پ۳۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز ویندوز[ XPایکس پی ]در ۲۴ ساعت
پری ، گرگ ؛  تهران سائسی ، کتاب غزال   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴،‌پ۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [ Windows XP ویندوز ایکس پی ]در ۲۴ ساعت
پری ، گرگ ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴،‌پ۴۵۷‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک