کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : پ‍ش‍ب‍رد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اق‍ت‍ص‍ادخ‍رد
 
پدیدآور:
طب‍ی‍ب‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
پ‍ش‍ب‍رد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مباحثی ازاقتصاد خرد پیشرفته (:تعادل آمار و تعادل عمومی درنظریه اقتصاد)
طبیبیان ، محمد ؛  تهران پشبرد   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف۲ط۲۳‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک