کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍ل‌ و پ‍ل‍س‍ازی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ل‍ه‍ا -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
پ‍ل‌ و پ‍ل‍س‍ازی‌
پ‍ل‍ه‍ای‌ ف‍ل‍زی‌ - طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
 
پدیدآور:
اح‍ت‍ش‍ام‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
طاح‍ون‍ی‌، ش‍اپ‍ور
آی‍ت‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
 
ناشر:
اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ آی‍ت‍ی‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طرح و محاسبه پلهای فلزی و بتن آرمه با شرحی از آئین نامه و بحثی در باره بتن پیش فشرده و استعمال آن در پلها
آیتی ، اسماعیل ؛  تهران اسماعیل آیتی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TG‬,‭۳۸۰‬,‭آ۹ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طرح و محاسبه پل
طاحونی ، شاپور ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TG‬,‭۳۰۰‬,‭ط۲ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پل های ایران
احتشامی ، منوچهر ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۳‬,‭‌ف‍لا۳‌پ۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک