کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍ل‍ه‍ای‌ ب‍ت‍ون‍ی‌ - طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ل‍ه‍ای‌ ب‍ت‍ون‍ی‌ - طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
پ‍ل‍ه‍ای‌ ف‍ل‍زی‌ - طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
 
پدیدآور:
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ، م‍ح‍م‍ود
آی‍ت‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ آی‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طرح و محاسبه پلهای فلزی و بتن آرمه با شرحی از آئین نامه و بحثی در باره بتن پیش فشرده و استعمال آن در پلها
آیتی ، اسماعیل ؛  تهران اسماعیل آیتی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TG‬,‭۳۸۰‬,‭آ۹ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مباحث بنیادی پلهای بتونی
حسینی ، محمود ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TG‬,‭۳۴۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک