کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍م‍پ‍ه‍ای‌ س‍ان‍ت‍ری‍ف‍وژ
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍م‍پ‍ه‍ای‌ س‍ان‍ت‍ری‍ف‍وژ
ک‍م‍پ‍رس‍وره‍ا
 
پدیدآور:
ف‍رزاد، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌
چ‍رک‍اس‍ک‍ی‌، وی‌ .ام‌
چ‍رک‍اس‍ک‍ی‌، و .م‌
 
ناشر:
ن‍ی‍روگ‍اه‌ رام‍ی‍ن‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ن‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌
ت‍وان‍ی‍ر. وزارت‌ ن‍ی‍رو
ت‍وان‍ا گ‍س‍ت‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پمپهای ریرکولاشیون بویلر
اهواز نیروگاه رامین   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۹۱۹‬,‭‌پ۸،‌پ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پمپهای سانتریفوژ، ساختمان ، انتخاب و کاربرد، تئوری
فرزاد، عبدالعلی ؛  تهران انتشارات فنی حسینیان   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۹۱۹‬,‭‌ف۴‌پ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پمپ ، فن سانتریفوژ و جریان محوری
چرکاسکی ، وی .ام ؛  تهران توانیر. وزارت نیرو   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۹۱۹‬,‭‌چ۴،‌پ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پمپ فن کمپرسور
چرکاسکی ، و .م ؛  تهران توانا گستر   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۹۹۰‬,‭‌چ۴‌پ۸‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک