کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : پ‍ن‍دار پ‍ارس‌، م‍ان‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌ .اس‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
آب‍اک‍وس‌
 
پدیدآور:
ض‍ی‍ای‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
ی‍ع‍س‍وب‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
پ‍ن‍دار پ‍ارس‌، م‍ان‍ل‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش شماتیک آنالیز داده ها باSPSS
یعسوبی ، حسین ؛  تهران پندار پارس ، مانلی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۴‬,‭‌ی۷آ۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مدل سازی با نرم افزارABAQUS
ضیایی ، مسعود ؛  تهران پندار پارس ، مانلی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۷‬,‭ر۹‌ض۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
لوح فشرده فارسی
 
 
راهنمای مدل سازی با نرم افزارABAQUS
تهران پندار پارس ، مانلی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: 672 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش شماتیک آنالیز داده ها باSPSS
تهران پندار پارس ، مانلی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: 751 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک